Lesnická činnost

Zakládání lesů na nelesních půdách

Lesní závod zajišťuje zakládání lesních porostů na nelesních půdách, zakládání biokoridorů a prvků ÚSES, včetně dodávky sazenic vypěstovaných ve vlastních školkách. Jako příklady mohou sloužit práce provedené v katastrech Nový Přerov, Dobré Pole a Sedlec. Projekt založení lužního lesa na ploše 70 ha byl realizován v k.ú Brod nad Dyjí.

Zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin pro energetické účely

Lesní závod je garantem realizace pilotního projektu založení plantáží rychle rostoucích dřevin pro energetické účely na zemědělské půdě. V roce 2007 byly založeny plochy v lokalitě Přímětice a Pohořelice o výměře 8 ha a jsou připravovány další plochy. V lokalitě Ivaň byla založena matečnice pro produkci sadebního materiálu vhodných klonů topolů a vrb.