Ochrana přírody a těžba dřeva

 

Ponechávání vybraných stromů při těžbách

Provedení mýtní těžby je završen pěstební cyklus, kterém je zúročena práce několika generací lesníků. Při mýtních těžbách v lužních stanovištích vznikne těžbou holá seč až do výměry dvou hektarů. Dvouhektarová holoseč má opodstatnění především pro následnou obnovu dubu letního, který vyžaduje v mládí dostatek světla, na větších výměrách lze efektivněji využít techniku při následné péčí o kultury. Již v minulosti byly i na těchto plochách lesníky příležitostně ponechávány některé stromy – tzv. výstavky.

Koncem roku 2007 byla se zástupci orgánů ochrany přírody uzavřena dohoda, která řešila ponechávání určitého počtu stromů na těžených plochách pro zachování vhodných životních podmínek především pro xylofágní hmyz a řadu druhů ptáků. Tohle kompromisní řešení umožní ponechávání vybraných stromů – často to bývají vtroušené dřeviny jako jilm vaz či hrušně, ale i hlavní dřeviny luhu (dub letní či jasan úzkolistý) v území zahrnující evropsky významné lokality Soutok-Podluží a Niva Dyje. Ponechávány jsou dřeviny v různých fázích vývoje.

Tímto způsobem je ročně ponecháno v lesích Břeclavska značné množství dříví, kupříkladu v roce 2009 to činilo 6 379 m3 dříví (1212 stromů), roce 2010 4 182 m3 dříví (713 stromů) a v roce 2011 4 340 m3 dříví (791 stromů), v roce 2012 2 422 m3 (337 stromů) a v roce 2013 3 512 m3 (698 stromů). Takto ponechané stromy slouží k vývoji larev na dřevo vázaných druhů hmyzu, poskytují potravní nabídku pro řadu druhu ptáků a po rozpadu slouží dřevní hmota k vývoji saproxylofágních organizmů.