Program 2020

 

Program Lesy pro život (dříve Program 2020) je zaměřen na podporu veřejného zájmu v lesích spravovaných LČR. V rámci tohoto programu jsou budovány a opravovány drobné stavby sloužící pro návštěvníky lesa (studánky, přístřešky, odpočívadla informační panely a podobně).

V rámci tohoto programu byly LZ zbudovány kupříkladu:

Studánka ve Velkém hájku

V roce 2011 byla kompletně opravena studánka ve Velkém hájku nedaleko Židlochovic. Studánku naleznete v lesíku na kopci Výhon při kraji lesa nedaleko kamenného – Sternova kříže. Původní studánka byla už ve velmi špatném stavu, proto byla na jejím místě vybudována nová kamenná zídka okolo pramene včetně stříšky z akátového dřeva. U studánky byla zbudována i lavička a informační panel.

Oprava naučné stezky Lužní les

Naučná stezka Lužní les se nachází v lesích mezí městy Lednice a Břeclav v Lednicko-valtickém areálu. Trasa naučné stezky je vedena po zpevněné lesní cestě lužními lesy v nedaleko řeky Dyje v délce 6,5 km. Je na ní umístěno 15 informačních panelů s lavičkami, které jsou zaměřeny na okolní přírodu, historii, lesní hospodářství, nivní louky, archeologické nálezy a význam vody v lužním lese. Naučná stezka byla zbudována již v roce 2000, v roce 2011 byly prošly panely kompletní obnovou v rámci programu 2000. Naučná stezka je vhodná pro cyklisty, ale i pro turisty.

Přístřešek Knížecí les

Přístřešek v Knížecím lese je jeden z několika přístřešků vybudovaných LZ v posledních letech. Přístřešek se nachází při zpevněné cestě vedoucí ze Židlochovic přes bažantnici Knížecí les příjemným prostředím lesů, políček a travnatých ploch směrem k Nosislavi a Uherčicím.

Přístřešek Rendezvous

Přístřešek Rendezvous byl vybudován v roce 2008 nedaleko saletu – vítězného oblouku Rendezvous v Lednicko-valtickém areálu. Přístřešek umožňuje návštěvníkům této památky odpočinek v příjemném lesním prostředí.

V roce 2021 bylo opraveny 4 studánky, které najdete na www.klubnoveholesa.cz