Sazenice a osivo

Z vlastní produkce nabízíme sazenice následujících dřevin :
  • TPS
  • TPC
  • vrba
  • dub
  • jasan
  • lípa
  • habr
Zároveň nabízíme sazenice keřů:
  • pámelník
  • ptačí zob