Prodej dřeva

Lesní závod Židlochovice je významný producentem listnaté dřevní hmoty v České republice. Jedná se hlavně o dřeviny, které pocházejí především z lužních lesů v okolí řek Moravy, Dyje a Svratky.

Z tvrdých dřevin jsou to hlavně:
 • dub letní
 • jasan úzkolistý
Z měkkých druhů dřevin:
 • topol
 • lípa
Z ostatních dřevin pak:
 • jilm vaz
 • javor babyka
 • dub cer
 • dub zimní
 • olše lepkavá
 • vrby
 • trnovník akát
 • ořešák černý

Manipulace a prodej cenných a pilařských sortimentů se odehrává části na manipulačně expedičních skladech v Břeclavi a Vranovicích.

Kontaktní telefon:
547 425 201