Status zámku

 

Zámek Židlochovice je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro státní podnik Lesy České republiky. Jako organizační složka LČR, s.p., jej spravuje Lesní závod Židlochovice, který zde má své sídlo. V sedmdesátých letech byly upraven pro ubytování především loveckých hostů. I z tohoto důvodu není zámek běžně přístupný veřejnosti.

V současné době slouží především potřebám státního podniku, státním orgánům i komerčním požadavkům nejrůznějších subjektů. Zámek Židlochovice je národní kulturní památkou.