Zámek Židlochovice

 

Zámek Židlochovice patří k nejzachovalejším loveckým zámkům Evropy a společně s historickými bažantnicemi a oborami pro vysokou zvěř vytváří ojedinělý lovecký komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici tohoto území.

Historie zámku začíná v 14. století zmínkami o vodní tvrzi, vybudované na jantarové stezce, spojující Středomoří s baltským pobřežím. Do honosnější podoby byla tvrz postupně přestavována středověkými majiteli, z nichž mezi nejvýznamnější patřily rody Žerotínů a Valdštejnů. Zásadní přestavbu zámku do barokního stylu provedl hrabě Sinzendorf (1696-1743), který také velmi výrazně ovlivnil rozvoj myslivosti na židlochovickém panství. Židlochovický zámek sloužil loveckým hostům nejen k lovu, ale také ke společenským a politickým setkáním.Dochovanou podobu loveckého zámku (klasicismus) nejvíce ovlivnil arcivévoda Fridrich, který vlastnil zámek v letech 1895-1918. V této době byly v Židlochovicích organizovány velkolepé hony na drobnou zvěř a do interiéru zámku dovážel arcivévoda a jeho rodina trofeje zvěře, ulovené v honitbách na území celého Rakouska-Uherska.

Od roku 1918 patří zámek Židlochovice spolu s přilehlým parkem do majetku České republiky. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století zde několikrát pobýval prezident Československé republiky T.G. Masaryk.

Na zámek navazuje přilehlý zámecký park, který byl založen na počátku 18. století a postupně přebudován do současného anglického stylu. Park má rozlohu 22 hektarů a je celoročně přístupný veřejnosti.

V současné době poskytuje zámek Židlochovice komfortní ubytování. Pro příjemný pobyt hostů je připravena lovecká jídelna, hlavní společenský sál a růžový salónek. Vedle ubytovacích služeb nabízí zámek Židlochovice především moderní konferenční centrum a řadu dalších služeb.