Obnova mokřadů

 

Obnova mokřadů a tůní

V okolí Židlochovic LZ dlouhodobě spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v Brně a provádí drobná revitalizační opatření – zakládá mokřady a tůně v lužních lesích. Cílem je vytvoření vhodných podmínek zejména pro obojživelníky. Úspěšnost revitalizace těchto mokřadních stanovišť lze doložit zvýšenými počty populací některých obojživelníků (např. skokan ostronosý), ale i ostatních zástupců fauny.

Z rozsáhlejších opatření realizovaných v 90. letech lze uvést vybudování rákosového mokřadu v bažantnici nazývané Rumunská, či revitalizace meandrů a tůní říčky Šatavy v Knížecím lese. V letech 1994 – 1996 pokračovaly revitalizace v povodí Šatavy v lokalitě Plačkův a Mušovský les.

V roce 2007 se podařilo realizovat výstavbu mokřadu u Měnínské bažantnice, kde byl na dvou hektarech zemědělské půdy vytvořen nový biotop pro vodní živočichy a ptactvo. V bažantnicích v komplexu lesů v blízkosti řeky Svratky bylo v letech 2006 – 2009 dalších 8 malých mokřadů či tůní. Na jiné lokalitě u Vranovic bylo vytvořeno pět drobných tůní. Tato patření mají pozitivní vliv na výskyt řady zvláště chráněných živočichů a v konečném důsledku zlepšují i životní prostředí zvěře, neboť zdejší lužní lesy jsou využívány jako bažantnice. V roce 2009 byl vytvořen malý mokřad v lesích nedaleko Drnholce.

V roce 2022 byl na pozemcích Lesů České republiky s.p. dokončen projekt rozsáhlé soustavy tůní a mokřadů u lesa Termanec nedaleko Vranovic nad Svratkou. Projekt nazvaný Revitalizace mokřiny realizoval Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Brněnsko ve spolupráci se státním podnikem. Vznikl unikátní biotop pro mnohé druhy ptáků a obojživelníků.

Mokřina krátce po dokončení na jaře v roce 2022