Židlochovické bažantnice

V současné době lesní závod Židlochovice spravuje na svém území 9 bažantnic o celkové výměře honební plochy 8 514 ha. Až na jednu výjimku (bažantnice Kurdějov) se jedná o bažantnice rovinatého charakteru, které leží v aluviálních nivách podél řek Svratky a Jihlavy. Vlastní bažantnice jsou tvořeny především porosty tvrdého luhu (dub, jasan, jilm,ořešák) a měkkého luhu (topol,lípa,vrba). Tyto porosty tvoří vlastní jádro všech bažantnic. Jehličnany, jako smrk a borovice, zde nachází své místo hlavně v uměle vytvořených vlastních čelech jednotlivých naháněk Pro současnou podobu našich bažantnic jsou typické výrazné porostní úpravy, především v tzv. hlavách naháněk. Jedná se o části bažantnic, kde předpokládáme největší koncentraci bažantů na dané ploše a jsou to rovněž místa, kde probíhá jejich vlastní lov. Vhodnou dřevinnou skladbou a rozčleněním jednotlivých porostů následně docilujeme nejvhodnějších podmínek k vlastnímu nahánění a lovu bažantů v poměrně vysokých počtech, které byly v minulosti a jsou i nadále pro naše bažantnice specifické.

Velmi výraznou roli v dlouhodobém provozování našeho bažantnictví má především kvalita odchovaných bažantů. Většinu bažantů si odchováváme v našich chovných zařízeních sami a hlavní důraz klademe na zdravotní stav, celkovou vyspělost a především schopnost adaptace dospívajících bažantích kuřat vypuštěných ve stáří 10 týdnů na poměrně tvrdé podmínky života ve volné přírodě. Jde především o to, že tato kuřata si poměrně brzy musí přivyknout na život v honitbě (predátoři, nemoci, nástrahy počasí) a ztráty v podobě úhynů mladých bažantů jsou potom značné (přes 50%). Celková roční slovitelnost odpovídá včasnému vypuštění do honitby a je kolem 40 až 45%, počítáno z vypuštěných 7týdenních bažantích kuřat. Odměnou za tyto značné ztráty jsou bažanti vyspělí, velice dobře opeření s poměrně dlouhým klínem i na začátku doby lovu, a v neposlední řadě velmi dobře létající. Nejlepší reklamou a odměnou za dobře odvedenou práci jsou každoročně se vracející spokojení lovečtí hosté z celého světa. Jedna lovecká skupina z Německa u nás lovila v roce 2007 dokonce již 43. loveckou sezónu.

Průměrné denní výřady se pohybují mezi 1 000 až 1 500 ks ulovených bažantů. Ovšem je možné lovit u nás bažanty s denním minimálním výřadem již od 500 ks a na druhé straně rovněž lze na přání loveckého klienta či skupiny zabezpečit i výřady na hranici 3 000 ks ulovených bažantů. Pro uspořádání honu na bažanty požadujeme, aby lovecká skupina sestávala nejméně z 5 střelců, ideální počet je 8 a maximální 12 střelců. Každému lovci je v jednotlivé leči přiděleno jiné střelecké stanoviště, tak aby se v průběhu celodenního lovu pokud možno všichni vystřídali na různých pozicích jednotlivých stanovišť. Vlastní celodenní hon sestává ze 6 až 7 lečí, které jsou k lovu vhodně uzpůsobeny po celém obvodu dané bažantnice. Při zahájení lovu je každému loveckému hostu přidělen jeden nabíječ (manipuluje se zbraní loveckého hosta a zapisuje dosažený střelecký úspěch po každé leči) z řad personálu lesního závodu a jeden pomocník tzv. nosič nábojů. Jejich úkolem je zabezpečit každému lovci maximální pohodlí a možnost soustředění pouze na vlastní průběh lovu. Každý hon je ukončen, dle starých mysliveckých tradic, výřadem ulovené zvěře za slavnostního troubení borlic.

Velmi důležitou a samozřejmou součástí lovu bažantů v Židlochovicích je zázemí lovu. Lovečtí hosté si velmi cení možnosti ubytování na zámku v stylově zařízených a do 3 kategorií rozdělených pokojů a rovněž místní zámecká kuchyně je vyhlášená. Snídaně a večeře se podávají přímo na zámku v lovecké jídelně. Obědy jsou servírovány jako součást lovu přímo na loveckých chatách v jednotlivých bažantnicích.