PŘÍJEMCI DARŮ

Podle usnesení vlády č. 334 z roku 1999 a dalších úprav mohou být příjemci darů pouze tyto subjekty:

  • příspěvkové organizace
  • spolek
  • obecně prospěšné společnosti
  • účelová zařízení církví
  • nadace
  • nadační fondy
  • obce