Myslivost – Bažantnice

 

Tradičním druhem lovu, který je spjat s Židlochovicemi, jsou lovy bažantů v historických bažantnicích. První zmínky o provozování bažantnictví v okolí Židlochovic jsou již z konce 17. století.

Významný vzestup zaznamenala židlochovická myslivost a s tím spojené bažantnictví za vlády Habsburských arcivévodů. Po zestátnění majetku Habsburků v roce 1918 a především ve druhé polovině 20. století došlo k výraznému rozmachu bažantnictví. Jednotlivé bažantnice byly systematicky a účelově vedenými porostními úpravami postupně přetvářeny až do jejich dnešní podoby. Cílem všech porostních úprav bylo a je i v současné době, vytvořit ideální prostředí k chovu a lovu bažantů, v těchto nám svěřených historických bažantnicích.

Fotogalerie